?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 猛狮沚w切割前注意事?- 昆明市官渡区成渝机电l营?/title> <meta name="Keywords" content=""/> <link href="/template/NEST60028/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60028/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">昆明市官渡区成渝机电l营部ؓ您免Ҏ?a href="/">云南园林工具</a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/14887/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20190904052709.jpg" alt="昆明市官渡区成渝机电l营? width="500" height="60"/> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/NEST60028/images/tel.jpg" width="40" height="70" alt="" /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">咨询热线Q?span>0871-67176763</span></div> <div class="hm_d"> <a href="/about/" title="" rel="nofollow" style=" margin-left:0;">公司概况</a> <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">售后服务</a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="" rel="nofollow">公司资质</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190904051917.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190904051930.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190904051942.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%e5%9b%ad%e6%9e%97%e7%bb%bf%e5%8c%96%e6%9c%ba%e6%a2%b0" rel="nofollow">园林l化机械</a> <a href="/key.aspx?k=%e4%ba%91%e5%8d%97%e7%84%8a%e6%8e%a5%e8%ae%be%e5%a4%87" rel="nofollow">云南焊接讑֤</a> <a href="/key.aspx?k=%e7%8c%9b%e7%8b%ae%e6%b2%b9%e9%94%af" rel="nofollow">猛狮沚w</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60028/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/hyxw/" title="猛狮沚w切割前注意事?>行业新闻</a></dt> <dt><a href="/news/gsxw/" title="猛狮沚w切割前注意事?>公司新闻</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">热门新闻</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <a href="/news/144.html" title="云南园林工具的正用方?>云南园林工具的正用方...</a><br/> <a href="/news/143.html" title="昆明园林机械的作?>昆明园林机械的作?..</a><br/> <a href="/news/142.html" title="昆明沚w的结构是怎样?">昆明沚w的结构是怎样?...</a><br/> <a href="/news/141.html" title="l篱机操作用要?>l篱机操作用要?..</a><br/> <a href="/news/140.html" title="昆明园林l化L中容易被忽视什?">昆明园林l化L中容易被...</a><br/> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div>咨询电话</div> <div class="tel">0871-67176763</div> </dt> <dd> <p>联系:甘先?/p> <p>手机: 13577162350 13808709729</p> <p>邮箱: <a href="mailto:1142122828@qq.com" rel="nofollow">1142122828@qq.com</a></p> <p>|址:www.global-2.com</p> <p>地址: 云南昆明市华z五金机电城C?q?3?金星啤酒厂正大门寚w)Q雄得防水专业市场大门正寚w </p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>猛狮沚w切割前注意事?/h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='http://www.global-2.com/news/103.html'>http://www.global-2.com/news/103.html</a>   发布旉Q?017-05-12 </div> <div class="news_content"> <p><div> <b><a href="http://www.global-2.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">猛狮沚w</a></b>切割前要先了解切割的材料Q在切割的过E中也有很多l节的地斚w要注意:<br /> </div> <div>  1、了解所需切割的材料,如有必要可以通过降低I气压力来降低锯片的转动速度?</div> <div>  2、确保牢固固定了所需切割的材料,防止其移动?</div> <div>  3、气动空气马达时Q用手指按压阀杆,然后开始切剌Ӏ?</div> <div>  4、用锯的重量来控制切割压力。对于较软的材料来说Q这L重量已经_。过多的压力会降低锯片的速度。对于较的材料Q可以通过加压的方式来降低锯片的{动速度。切割是保持锯笔直。锯片的M扭曲或歪斜都可能降低其用寿命。(注意Q避开切割后可能掉落的片。切割即完成时Q切勿锯碰到您的n体、工件或附近的其它h员。) </div> <div>  5、关闭空气马达时Q释N杆?</div> <div>  6、下ơ切割开始前Q锯片必M持运动状态。气动锯Ӟ锯片不能接触M表面?</div> <div>  7、断开I气软管Ӟ关闭I气软管阀。断开前,先打开I气阀lY减压?</div> <div>  8、更换锯片前Q务必断开I气软管Qƈ推动阀杆以释放掉马辑ֆ的压力?</div> <p>  9、顺旉转动调整手柄以便释放锯片导杆上的张力。然后释放侧面板的锁以便打开侧面ѝ然后从驱动轮上取下锯片q将其从锯带导杆上松开?</p> <p style="text-align:center;">  <img src="/uploads/image/20170512/20170512163238_5995.jpg" alt="猛狮沚w" width="300" height="239" title="猛狮沚w" align="" /> </p></p> </div> <div class="pagess"> <ul><div>上一?<a href="104.html">云南园林l化机械的用注意事?/a></div> <div>下一?<a href="102.html">云南塑钢焊机的加工流E详?/a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%8c%9b%e7%8b%ae%e6%b2%b9%e9%94%af'>猛狮沚w</a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%ba%91%e5%8d%97%e7%8c%9b%e7%8b%ae%e6%b2%b9%e9%94%af'>云南猛狮沚w</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%98%86%e6%98%8e%e7%8c%9b%e7%8b%ae%e6%b2%b9%e9%94%af%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>昆明猛狮沚wh</a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/28.html" title="高技? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20140320123235.png" title="高技? alt="高技?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/28.html" title="高技? rel="nofollow">高技?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/30.html" title="q口沚w" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20140320123347.png" title="q口沚w" alt="q口沚w"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/30.html" title="q口沚w" rel="nofollow">q口沚w</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/32.html" title="昆明沚w" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20140320123431.jpg" title="昆明沚w" alt="昆明沚w"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/32.html" title="昆明沚w" rel="nofollow">昆明沚w</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/29.html" title="猛狮沚wh" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20140320123317.png" title="猛狮沚wh" alt="猛狮沚wh"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/29.html" title="猛狮沚wh" rel="nofollow">猛狮沚wh</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li><a href="/news/124.html" title="猛狮沚w油品的? rel="nofollow">猛狮沚w油品的?/a></li> <li><a href="/news/113.html" title="昆明猛狮沚w多用于园林绿化养? rel="nofollow">昆明猛狮沚w多用于园林绿化养?/a></li> <li><a href="/news/111.html" title="云南猛狮沚w配g的用保L意要? rel="nofollow">云南猛狮沚w配g的用保L意要?/a></li> <li><a href="/news/107.html" title="云南猛狮沚w的用事? rel="nofollow">云南猛狮沚w的用事?/a></li> <li><a href="/news/103.html" title="猛狮沚w切割前注意事? rel="nofollow">猛狮沚w切割前注意事?/a></li> <li><a href="/news/96.html" title="猛狮沚w的注意事Ҏ哪些?" rel="nofollow">猛狮沚w的注意事Ҏ哪些?</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©www.global-2.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 昆明市官渡区成渝机电l营? <br /> 哪家好?定制生多少钱?怎么P淄博友胜化工讑֤有限公司专业生,厂家直供云南焊机、云南园林工兗等高品质品,Ƣ迎来电生定制Q?br /> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a>   <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-20/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000331643?%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000331643?26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   地址Q云南昆明市华洋五金机电城C?q?3?金星啤酒厂正大门寚w)Q雄得防水专业市场大门正寚w   全国服务热线Q?871-67176763  邮箱Q?a href="mailto:1142122828@qq.com">1142122828@qq.com</a> <br /> <p>热门城市推广: <a href="/lijiang.html" title="丽江" target="_blank" >丽江</a> <a href="/diqing.html" title="q庆" target="_blank" >q庆</a> <a href="/honghe.html" title="U河" target="_blank" >U河</a> <a href="/puer.html" title="普洱" target="_blank" >普洱</a> <a href="/xianggelila.html" title="香格里拉" target="_blank" >香格里拉</a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/dehong.html" title="德宏" target="_blank" >德宏</a> <a href="/.html" title="" target="_blank" ></a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/NEST60028/images/weix.jpg" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ɼ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ǭ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ؿ˹</a>| <a href="http://444" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://444" target="_blank">¬</a>| <a href="http://444" target="_blank">޽</a>| <a href="http://444" target="_blank">ʯʨ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">̨</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">˹</a>| <a href="http://444" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ൺ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">IJ</a>| <a href="http://444" target="_blank"></a>| <a href="http://444" target="_blank">ǫ</a>| <a href="http://444" target="_blank">ׯ</a>| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>